Årsmøte i Fjell menighet

Etter gudstjenesten kommende søndag - 18. mars er det årsmøte i Fjell menighet. Årsmelding og regnskap legges fram.

Menighetsrådet legger fram regnskap og årsmelding for 2017. Fjell menighet har en stor og variert virksomhet. Nytt av året er at KFUK/KFUM har flyttet inn i kontorfellesskap. Dette tilfører mange gode impulser i den videre utviklingen av arbeidet. Kirkelig Dialogsenter Drammen ble formelt stiftet 12. januar i år, men bygger på arbeid som er gjort med utgangspunkt i Fjell menighet gjennom mange år.

Om dette og mye annet kan du lese i årsmeldingen. For spesielt interesserte kan det også være av interesse å se årsregnskapet. Begge dokumentene er legges ut i kirken noen dager før årsmøtet.

Du kan hente ned dokumentene her: Årsmelding 2017 - Årsregnskap 2017

Møtet blir rett etter gudstjenesten for små og store som starter kl. 11.00. Denne gudstjenesten inneholder en påskevandring der menigheten følger påskefortellingen gjennom stasjoner rundt omkring i kirken. Det er det samme opplegget som flere barnehager deltar på i tiden før påske.

Velkommen!

 


Sist oppdatert: 13.03.2018
Skrevet av: Ivar Flaten