Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Pilegrimsvandring fra Gamle Skoger kirke til Fjell kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Søndag 20. august går årets pilegrimsvandring sammen med Tangen, Strømsø og Skoger menigheter.

Tradisjonen tro gjennomfører vi vår pilegrimsvandring fra Gamle Skoger kirke via Skoger kirke, Mæhlen, Skolterudsletta v/Hellashytta - og ned igjen til Fjell kirke. Vandringen starter med en kort gudstjeneste i Gamle Skoger kirke. Svartkjelen henger over bålet i bakkene ovenfor Mæhlen og vi tar en rast der før vi vandrer videre. Vel framme i Fjell kirke samles vi i peisestua og får servert suppe.

Det er ca 10 km å gå i lett terreng på stier og (skogsbil)veier. Underveis i vandringen har vi korte stopp med sang og bønn. Selve vandringen er altså en del av gudstjenesten denne dagen.

Vandringen er et samarbeid mellom Skoger, Fjell, Tangen og Strømsø menigheter i Den norske kirke i Drammen. Dette året har også Metodistkirken meldt seg på! Vi ser fram til en flott vandring!

Vi anbefaler godt fottøy og nistepakke.

Vi har som vanlig satt opp buss med avgang fra Strømsø kirke 10.00  via Tangen (avgang 10.20) og Fjell kirke (avgang 10.35) til Skoger gamle. Vandringen innledes med en pilegrimsgudstjeneste før vi går ca kl. 11.30. Vi regner med å være ferdig med suppen i Fjell kirke ca kl. 15.00

Vi ber om et bidrag på kr. 100,- til dekning av utgifter.