Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Aerobic i kirka - i 6 år

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

For seks år siden gikk Fjell kirke, Buskerud pakistanske kvinneforening og Drammen kommune sammen om et treningstilbud for kvinner. Over 200 kvinner har vært innom tilbudet siden starten, og på kveldens trening ble jubileet markert.  

15 treningsdeltagere fikk en overraskelse hver på kveldens trening. Og det gjør også alle nye og gamle deltagere som kommer på trening i løpet av mars! Mandager og onsdager kl. 19-20 i Fjell kirke!

Her kan du lese historien om "Fjell i bevegelse" og erfaringene vi har gjort oss. Teksten ble framført for 30 gjester på jubileet på 5-årsjubileet for et år siden.

Fjell i bevegelse 5 år - vår takk og vår fortelling
Solveig: Fjell i bevegelse er historia om diakonen som brukte kirka som utgangspunkt for at kvinner skulle møtes til trening, turgruppe, til å lære å gå på ski, svømme og sykle.
I dag er det tid for å se tilbake, takke – og fortelle.
Signe: Fjell i bevegelse startet vinteren 2011 med mål om å tilby trening og et sosialt møtested for kvinner i Drammen. Ideen kom fra meg. Jeg begynte i et vikariat som diakon i Fjell kirke i 2010. Presten Ivar Flaten viste meg lokalene og sa: Når barnehagen som leier flytter ut, kan vi begynne med egen virksomhet her i underetasjen.
Umiddelbart tenkte jeg: Aerobic for damer! Det hadde jeg sett i Tøyenkirka i Oslo.  
Fjell menighetsråd fikk presentert forslaget ut på høsten, og de var umiddelbart positive.  
Da kontakta jeg Fjell 2020, ved Berit Åsnes. Fjell 2020 er en kommunal satsing for å bedre levevilkårene i Fjell bydel. Berit satte meg i kontakt med fysioterapeut Solveig Helene Midtvedt som jobba med fysisk aktivitet både i Fjell 2020 og på Drammen Frisklivssentral. Både samarbeidet med Fjell 2020 og Drammen Frisklivssentral skulle vise seg å bli en god allianse! Solveig har senere bytta jobb, men bidrar fortsatt når det trengs!
Solveig: Fjell i bevegelse har gitt og gir meg så mye. Jeg er med så ofte jeg kan fordi jeg får energi og påfyll av å komme hit,- det er meningsfullt. 
Signe: Jeg var ny på Fjell og i Drammen og var usikker. Var det interesse for et slikt tilbud? Og hvordan skulle jeg få folk med?
Jeg spurte imam Noor i Minhaj ul Quran International Drammen. Han ga meg kontaktinformasjon til to kvinner i moskeen. Det var Shamsa Farman og Nazli Ruksana, som var ledere for Buskerud Pakistanske Kvinneforening. Jeg inviterte dem til Fjell kirke, og spurte: Er dere interessert i aerobic for kvinner?
«Ja! Kan vi begynne med svømming også?» var svaret.
Vi satte dato for første trening, ble enig om pris, lagde plakat, kjøpte gardiner. Det var aldri noe problem at tilbudet skulle være i kirka. Vi søkte om pengestøtte mange steder, og vi kjøpte inn 25 røde treningsmatter.
Solveig: Jeg rekrutterte en instruktør, Monica Duah. Hun hadde vært deltager på Drammen Frisklivssentral. Jeg visste at hun var pedagog både i hodet og i kropp. Det var imponerende av Monica å hive seg ut i rollen som instruktør. Jeg vet at det var både utfordrende og utrolig gøy for Monica å ta denne oppgaven! 
Vi (Monica, Signe, Andleeb og jeg) dro på en mini-ekskursjon og deltok på aerobicen i Tøyenkirka i Oslo. Det var full fart og kjempeinspirerende!
 
Signe: Så var dagen der: 17 kvinner kom på første trening!!!
«I mi kirke! Det synet og den følelsen glemmer jeg aldri».
Deltagerantallet holdt seg jevnt høyt utover våren. Buskerud Pakistanske Kvinneforening stod for mesteparten av rekrutteringa og mye praktisk hjelp. Jeg spurte derfor Fjell menighetsråd om vi kunne invitere dem med som formell samarbeidsaktør? Menighetsrådet sa ja. Og slik ble dette et samarbeid mellom en kristen kirke og en norsk-pakistansk kvinneforening tilknytta en moské. I tillegg var Drammen kommune en støttende samarbeidsaktør. Vi fikk oppstartstøtte fra Fjell 2020, det var avgjørende. Det første året fikk vi også støtte fra Anders Jahres fond og Einar Juels legat.
Mange deltagere bekrefta ga gode tilbakemeldinger på tilbudet:  
Zahida: «Jeg har mindre vondt i kroppen. Jeg kjenner at jeg har blitt sterkere!»
Samera: ”Jeg har forandret levevaner etter at jeg begynte på trening. Jeg går tur mange dager i uken enten alene eller sammen med venninner”
Den dagen vi starta opp ble vi intervjua på ettermiddagssendinga til NRK Buskerud. Det viste seg å bli skjebnesvangert! Ut på høsten fikk jeg et tips fra Thea Breivik i Buskerud Fylkeskommune som hadde hørt om treningstilbudet i Fjell kirke på radioen. Nå hadde Helsedirektoratet lyst ut midler til «Lavterskel fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner». Stikkord var «folkehelse» og «integrering». Var dette noe for oss?
Vi la masse arbeid i søknaden, og venta i spenning.  Da vi fikk positivt svar ble jeg så glad at jeg måtte gråte. Vi var plukka ut som et av tre prosjekt i Buskerud som fikk støtte i to år - fra Buskerud Fylkeskommune, Helsedirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning.
Solveig: Samarbeid og nettverk er to viktig stikkord: Frisklivssentralen og DNT hadde allerede et samarbeid. Det gjorde det enkelt å utvide samarbeidet og vi fikk etablert et samarbeidsprosjekt med DNT Drammen og omegn!
Signe: Disse alliansene ga oss ressurser til å utvide aktiviteten vår. En del av min diakonstilling ble knytta direkte til prosjektet – som fikk navnet Fjell i bevegelse. Og nå skulle vi også bevege oss utendørs!
Vinteren 2012 begynte vi med turgruppe for kvinner. Turene var hver fredag kl. 10-13. Oppmøte på nedsiden av Fjell kirke. Trofaste frivillige fra DNT var turledere, Elisabeth Fernandez og Berit Helgaker. Surreya og Fatma Duymaz bidro også. Vi som var ferske i gamet fikk kjempegod opplæring på turlederkurs på Eiksetra.
Det ble mange fine turer:
Zahida: Det er så fint at det finnes slike grupper! Før har jeg bare gått tur alene, rundt omkring på Fjell, for jeg tør ikke å gå i skogen alene.
 
Samera: Å være med i turgruppa og å bli kjent med dere, det betyr mer enn jeg kan beskrive med ord.
 
Zahida: ”I går gikk jeg tur helt alene, helt ned til Kiwi, rundt og hjem igjen! Det tok 45 min! Jeg ringte en av de andre, hun var opptatt – så da gikk jeg selv. Men en dag tidligere i uka gikk vi sammen.”
Turlederne var kreative, og det ble både sopp-plukking, pannekakesteking og bålbrenning. Kommunen og Turistforeninga gjorde en kjempejobb med utbedring av Blektjern-området, så Blektjern ble et populært turmål. Vi brente bål i den nye lavvoen, og på Kom deg ut-dagen fikk vi med oss flere som ikke hadde vært der før. 
Aerobicen gikk også sin gang, men stadig oftere hørte vi:
Samera: «Kan vi ha to treninger i uka?»
Zahida: «Jeg ønsker meg kveldstrening!»
Nøyaktig ett år etter oppstart begynte vi med kveldstrening på mandager. Det var en kjempeseier for oss, og vi fikk et fint oppslag i DT: «Får Fjell i bevegelse».
Deltager Vavitha Suresh uttalte til avisa:
«Jeg har vært mye hjemme etter at jeg fikk barn, så det er godt å komme litt ut. Du får mer energi hjemme også. Du sitter ikke bare foran TV-en»
 
Abigail Gjerden hadde markert seg da hun var her på trening og vi utfordra henne til å bli instruktør for kveldstreninga. Abigail hadde opplevd å være både isolert og overvektig som hjemmeværende etter barnefødsler. Steg for steg kom hun seg ut av isolasjonen og tilbake i form. Hun tok også instruktørkurs hos Elixia, men fikk aldri praksisplass.
Som instruktør hadde Abigail en voldsom intensitet! Da Monica fikk en kneskade tok Abigail over begge treningsøktene, og vi flyttet begge til kveldstid.  Siden den gang har vi hatt trening hver mandag og hver onsdag utenom skoleferier. Prøvetime er gratis. Drop in koster 40 kr per gang. Og det koster 500 kr for et halvår.
I perioder har det vært få deltagere. Når det er rundt 10 stk. er det litt stusselig. Drammen Frisklivssentral har bidratt til rekrutteringa ved å fortelle om tilbudet vårt til sine deltagere. Vi har også promoteringstimer der, og det har alltid resultert i at nye har kommet hit. Etter første promoteringstime var vi 37 på trening! Det tok helt av! Vi hadde bare 25 matter!
Solveig: Våren 2012 hadde Monica, Abigail, Signe og jeg en opplevelse vi aldri vil glemme. Vi ble invitert av Helsedirektoratet til å ha «pauseinnslag» på den årlige, nasjonale Helsekonferansen! Frisklivssentralen ved Kari Jokstad sponset like t-skjorter til oss, vi øvde og satte oss på toget til Oslo. Og der, på scenen på Oslo Plaza presenterte vi arbeidet vårt fra Fjell i bevegelse for 1000 konferansedeltagere, deriblant Helseministeren, Helsedirektøren og andre prominente helsetopper og politikere . Vi fikk alle til å reise seg og svinge seg både hit og dit til fengende musik og rytmer! Det var rene popstjerne-følelsen! «Tøffe damer fra Drammen» fikk vi høre. Noen sa til og med «åh, jeg vil flytte til Drammen!».
Etterpå feira vi med milkshake!   
 
Sykkelkurs
Solveig: Vi har gjennomført to kurs i sykkelopplæring for voksne kvinner, det første var våren 2012 og det andre ett år etter. I følge Drammen Frisklivssentral hadde slike kurs vært etterspurt i Drammen i mange år. Flere fikk nå mulighet til å lære å sykle. Vi hadde kursene på småbåthavna på Landfalløya, og fikk ha lunsjen i lokalene til «Levende Verksted».  En pensjonert politimann fra Halden som ivret for sykling og trafikksikkerhet var instruktør året etter var det en student fra Norges Idrettshøyskole med variert trener og instruktørerfaring .
En fornøyd kursdeltager uttalte:
Zahida: ”Jeg har barn som liker å sykle. Nå var det på tide å lære det selv!” 
Einar Juels legat bidrog med noe støtte til kurset, de ga oss også penger til å kjøpe inn treningsstrikker.
Skikurs
Vinteren 2013 gjennomførte vi et skikurs. Det var stor interesse, og de fleste deltagerne gikk på ski for første gang. Vi brukte en mannlig instruktør fra Oslofjorden Friluftsråd, og vi hadde med frivillige fra DNT Drammen og omegn og fra Fjell kirke. Det fungerte svært godt.
Zahida: ”Jeg har bodd ti år i Drammen. Endelig fikk jeg sjansen til å gå på ski!”
Samera: Jeg ble med en venninne på skikurset fordi hun ikke ville dra alene. Det var moro å stå på ski! Jeg falt, reiste meg, mange ganger. Jeg prøvde ned bakken også, men det klarte jeg ikke.
Havva Cukurkaya var også deltager på kurset. Hun fikk skikkelig blod på tann! Etter kurset fortsatte hun å gå på ski, og hun ble også fast deltager på fredagsturene. Havva ville tilbake i jobb, og spurte: Hva passer jeg til? Jeg er jo en ivrig og engasjert person?
Vibeke Clausen i DNT Drammen så potensialet i Havva. Nå jobber Havva som Prosjektleder i DNT Drammen og jobber med for å rekruttere mennesker med flerkulturell bakgrunn til natur- og friluftsliv. Sjelden har vel en ansettelse vært så vellykket! Havva har lykkes i å få svært mange med innvandrerbakgrunn ut på tur – i all slags vær!
DNT v/ Havva og frivillige har videreført turgruppa som vi samarbeida om. De har også fortsatt med skiopplæring tilsvarende det tilbudet vi hadde. Og ikke nok med det: I vinter nådde Havva meg igjen i skisporet her oppe i Strømsåsen! «Ut på ski, med tyrkisk folkemusikk på øret, dette er meg» smilte Havva.  
Som juleavslutning 2013 bygde vi pepperkake-moske og pepperkake-kirke. Solveig kom med mønster til kirka, og Amna, en av de yngste deltagerne, tegnet mønster til moskeen. Å sette sammen byggene krevde sitt, men vi klarte det! Bildet av de deltagerne og resultatet ble trykt i Fjell kirkes jubileumsbok som ble gitt ut til 30-årsjubileet i 2014.
Høsten 2014 fikk vi støtte fra Opplysningsvesenets fond til å gjøre noe sosialt som kunne ha betydning for bydelen vår. Vi diskuterte hva dette kunne være, og endte opp med to ting:
En bowlingkveld for å bli bedre kjent!
Og et førstehjelpskurs! Vi lærte førstehjelp generelt, og førstehjelp for barn.
Begge deler ble en stor suksess.
Vi mottok prosjektstøtte ut 2013. Overgangen fra å få prosjektmidler til vanlig drift er ofte krevende. Det ble også vanskelig da Abigail måtte gi seg som instruktør fordi ho venta barn, og også Saiqa Chaudry som var fast frivillig ble gravid og måtte ta en pause.
Solveig Helene rekrutterte ny instruktør til oss,  Zahida begynte som ny frivillig og etter hvert ble også Samera med. Vi fortsatte med trening to kvelder i uka, og slo til med ei feiring på 4-årsdagen. Dagsavisen Fremtiden kom og dekte det. Fysioterapeut og instruktør Aina Staniszewska uttalte til Dagsavisen Fremtiden:
Jeg tror treningen kan bidra til at jeg slipper å se igjen akkurat disse damene som pasienter om noen år.
Instruktør-jobben her er ikke lukurativ økonomisk sett. Men vi er heldige og har – og har hatt – gode instruktører som er glade i mennesker! 
Monica (april 2011 – desember 2012) , Abigail (febr. 2012 - okt. 2014) og fysioterapeut Aina Staniszewska  (jan.- juni 2015) har vi allerede nevnt. I tillegg:
Fysioterapeut Solveig Helene Midtvedt (mars 2011 -> ) i starten delte ho på med Monica. Ellers regelmessig som vikar. 
Joana Catarina Correia (oktober 2014 -> ) deltager i gruppa som trådde til da vi var helt i beit! Og som fortsatt er vikar
Fra 2015 flere nye, flinke fysioterapeuter:
Kristine Smaaland (mars – juni 2015)
Marianne Haldorsen (aug. 2015 ->)
Nora Habhab (aug. 2015 ->)
Kristine Amundlien (jan. 2016 - >)
Nå går instruktørlønn og deltagerbetaling nesten i balanse, Fjell menighet har så langt dekt et lite underskudd og vi bruker også lokalene gratis. Når vi har behov for ekstra midler til aktivitet og utstyr søker vi om støtte ulike steder.
I 2015 fikk vi støtte fra Helse- og sosialmidler i Drammen kommune til tre nye stepkasser og til å sponse deltagere på svømmekurs. Svømming?! Ja, nettopp det som ble etterlyst ved oppstarten for fem år siden. I fjor vår ble vi kontakta av Najib helseorganisasjon som jobber for kvinner og barns helse både i Norge og Nord-Somalia. Fadumo Abdi som er primus motor bor på Fjell (i samme blokk som meg!). De etterspurte svømmeopplæring for kvinner uten at menn er til stede. Vi ringte Eknesbadet i Nedre Eiker. Dagen før hadde de planlagt et slikt kurs! De ble kjempeglade for at vi ville rekruttere deltagere. Kurset ble fullt, og det blir nytt kurs i mai/juni med plass til 10 deltagere. Vi håper at det i fremtiden blir et enda bedre tilbud for svømmeopplæring fro kvinner med innvandrerbakgrunn, også i Drammen kommune. 
1.juni skal en del av oss på kvinnetreningen delta på mosjonsløpet «Jentebølgen».
Det var vår takk, og vår fortelling!
To ting til slutt: En refleksjon om kirkens rolle, deretter suksesskriteriene våre.
Er det kirkas oppgave å sørge for at kvinner får trene, at de blir introdusert til norsk friluftsliv, lærer å gå på ski, å svømme og å sykle? Nei, vil de fleste si. Men når ingen andre gjør det, er det kirkas oppgave. Kirka skal stille opp for de som ikke blir sett. Og Fjell kirkes visjon er nettopp det å være en møteplass for alle. Bare en brøkdel av de som bor i bydelen her er medlemmer av Den norske kirke – men kirka samler likevel mange, det er lys i vindua her omtrent hver kveld.
Målet mitt da vi starta var en møteplass mellom kvinner som går i Fjell kirke og andre kvinner i bydelen. mange fra menigheten, men tilbudet samler likevel kvinner på tvers av alder, bosted, bakgrunn. Så det virkeliggjør Fjell kirkes visjon: Fjell kirke er en møteplass for alle. Ikke på den måten som jeg tenkte, men kanskje slik Gud ville?
 
Suksesskriteriene våre:
-       Det første og viktigste suksesskriteriet er alle som har bidratt og vært her fra uke til uke! Deltagere, frivillig og instruktører. Tusen takk! Det har vært avgjørende at frivillige har hatt eierskap og innflytelse helt fra starten.
-       Vi har tatt utgangspunkt i faktiske behov: Trening og sosial møteplass for kvinner
-        Tilbud i nærmiljøet gjør det enkelt å delta
-        Flere aktører har skapt tilbudet sammen
-         Veldig dyktige og positive instruktører
-         Vi har utvikla tilbudet i tråd med behov og muligheter som har meldt seg
-         Samarbeidsaktører bidrar til rekrutteringa
-         Vi har ikke brukt penger på markedsføring, men har synliggjort arbeidet gjennom media og jungeltelegrafen er en viktig kanal. “Kvinner lytter til de de kjenner og har tillit til”(sitat fra DiaHelse)
 
-         Kontinuitet. Deltagerantallet på de faste aktivitetene (turgruppe og aerobic) har gått opp og ned, men vi har ikke gitt oss.
-         Det sosiale aspektet er viktig. Deltagerne får utvida sitt sosiale nettverk.
-         Vi møter deltagere som hele mennesker. Alle som kommer blir sett.
Til sammen har i hvert fall 200 kvinner i alderen 15 - 70 år deltatt på ulike ting i vår regi – så langt.
I vår har vi 24 faste treningsdeltagere. Vi spurte en del av dem hvorfor de trener her. Dere kan selv se hva de forteller:
Jeg er med fordi det er et tilbud i nærmiljøet, og det er gode trenere. Det er artig trening, og viktig for kroppen å holde seg i form
Jeg bruker hijab og derfor vil jeg trene i en liten gruppe med kvinner. For da kan jeg ta av meg hijaben mens vi trener.
Jeg er med fordi her trener vi i en liten gruppe med bare kvinner.  
Jeg er med fordi det er en liten gruppe, og fordi vi får god oppfølging fra instruktørene. Man kan komme med problemene sine.
Jeg bor på Kleivene og kommer hit fordi det er godt å trene. Jeg leste om tilbudet i «På Høyden», og ble med. Jeg er i full jobb og det er godt å få rørt seg. Vi blir i godt humør av treningen! Og jeg blir tilfreds med meg selv. Også er det litt det sosiale, det er morsomt å trene sammen med så forskjellige folk, og det hender jo at vi møter på hverandre andre steder også.
Jeg trener her fordi det er nært hjemme, og det er koselig her. Jeg kjenner mange. Noen har jeg blitt kjent med her, andre kjente jeg fra før. Det er deilig å kunne møtes bare kvinner, hvis jeg skal trene foran menn kan jeg ikke slappe av på samme måten. Jeg er også medlem på Fresh Fitness men går heller her. En viktig grunn er også at det er fysioterapeuter her, de viser hvordan vi skal bruke kroppen på rett måte.
Jeg blei med fordi mamma trente her. Det er gøy å komme hit, ikke bare være hjemme og gjøre lekser hele tiden. Jeg liker å få trent og samtidig få en pause fra alt annet.
Da vi flytta til Fjell fortalte en venninne at hun og mora skulle på prøvetime på treningen i kirken. Jeg ble med, likte det – og fortsatte. Det er hyggelig, sosialt også, noe annet enn å være hjemme.
Barna mine sier jeg har forandret meg etter at jeg begynte å trene.
Jeg har gått ned mange kilo,- føler meg så mye bedre!
Jeg har mindre vondt i kroppen.
Jeg kjenner at jeg har blitt sterkere!
 
Takk for oppmerksomheten. Fjell er i bevegelse!