Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Refleksjon og samtale i fastetida

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Søndagene fram til påske inviterer Fjell kirke ulike stemmer til å reflektere rundt hva fastetiden betyr. 12.mars kl.11.00 bidrar psykiater Ingrid Lycke Ellingsen. Hun tar utgangspunkt i sitt eget møte med foreldreløse barn i Bulgaria.

 

Ingrid Lycke Ellingsen er medlem av Fjell menighetsråd og Fjell kirkes diakoniutvalg, og er en viktig ressurs for vår menighet. Vi ser fram til å høre henne på søndag.

 

De som ellers deltar i gudstjenesten er:

Predikant: Ivar Flaten

Liturg: Ivar Flaten

Kantor: Galina Trintsoukova

Kirketjener: Wenche Solbakken

Kirkevert: Asbjørn Ludvig Stavem

Klokker: Grete Karin Trogstad Stavem

 

Takkegaven går til Fjell kirke - Dialogarbeid

 

 

Mer om Ingrid Lycke Ellingsen (kilde: wikipedia)

Ingrid Lycke Ellingsen (født 17. oktober 1933) er en norsk psykiater. Hun har vært fylkespsykiater og fylkeslege i Buskerud. På internasjonalt nivå har Ellingsen arbeidet for å bedre fengselsforholdene for innsatte og særlig lagt gjort en innsatsen for å få slutt på tortur. Ellingsen har vært medlem av Europarådets torturkomité.

Kongen utnevnte i 2006 Ellingsen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hennes samfunnsgavnlige virke.»". Ellingsen ble i 2004 hedret med Karl Evangs pris «for sitt mangeårige engasjement for svake grupper og for sitt arbeid i Europarådets torturkomité.»