Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Prest i Fjell kirke får Ikkevoldsprisen 2016

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Sognepresten vår Ivar Flaten tildeles Ikkevoldsprisen 2016 for sin innsats som brobygger. Prisen deles ut av Norges Kristne Råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn, til en aktør som arbeider for fred og rettferdighet i Martin Luther Kings ånd. Vi gratulerer!

Her følger pressemeldingen som ble utsendt fra juryen 11.januar 2016. De som ønsker er velkommen til å delta på prisutdelingen (se tid og sted under).

Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings Ånd

Vårt ønske er en fredeligere verden. Feiring av Kingdagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr. vil vi oppmuntre og støtte dette. Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid

Ikkevoldsprisen 2016 går til: Ivar Flaten

Begrunnelse: Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Ivar Flaten på grunn av hans innsats for å bygge bro på tvers av kultur og tro i Drammen på disse områdene:

• Etableringen og årlig gjennomføring av «Drammen Gjestebud» som har blitt et sterkt uttrykk for brobygging på tvers av kultur og tro i Drammen.

• Arbeid gjennom Drammen og Omegn Tros- og livssynssamfunn • Evnen til å skape dialog i praksis gjennom likeverd og deltagelse i lokalsamfunnet.

• «Drammen sacred Festival» som en markant arena for brobygging og fred gjennom dialog og kunst

Summen av hans innsats på disse områdene har ført til at integrering og kulturelt mangfold har blitt en positiv del av livet i Drammen og især Fjell bydel. Ivar Flaten fremmer gjennom sitt arbeid mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til.

Ikkevoldsprisen deles ut i forbindelse med markering av Kingdagen 2016 på Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, 1368 Stabekk mandag 18. januar kl 18.00

Se kart og veibeskrivelse her: http://kart.gulesider.no/?index=yp&id=84246863&query

 

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:

Bernt Aardal, Professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Tuva Grimsgaard, Norges Fredsråd

Berit Hagen Agøy, Generalsekretær Mellomkirkelig Råd

Anne Sender, sekretariatsleder, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn i Norge

Karin Suizu, lærer Holtekilen Folkehøgskole

Per Midteide tidligere generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn

Fredrik Krunenes miljøterapeut, representant for Det Norske Baptistsamfunn

Leder av nominasjonskomiteen Terje Aadne Generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn

 

Se også: 

http://www.baptist.no/nyheter/brobyggerpresten-fra-drammen-far-ikkevoldsprisen-2016/ 

http://norgesfredsrad.no/featured/tid-for-nominasjon-ikkevoldsprisen-2015/