Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Nytt menighetsråd på plass i Fjell menighet

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Vi opplevde, som mange andre, en stor økning i valgdeltakelsen på kirkevalget. Et solid, nytt MR er på plass.

Menighetsrådet i Fjell består av 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Det nye menighetsrådet er valgt for fire år. Fire av rådets medlemmer ble gjenvalgt, nemlig Kirsten Skille, Jørgen Haugseth, Egil Fladmark og Eilin Ekeland. Som en vil se av listen nedenfor, var det ikke mye som skilte mellom kandidatene.

Vi gratulerer og ser fram til spennende arbeidsoppgaver i tiden som kommer.

Resultatet ser slik ut:


Faste medlemmer
1. Eilin Ekeland 344 stemmer
2. Egil Fladmark 331 stemmer
3. Jørgen Haugseth 313 stemmer
4. Annette Weberg 305 stemmer
5. Kirsten Skille 303 stemmer
6. Anne Jensen 302 stemmer

Varamedlemmer
7. Bjørnulf Borge 302 stemmer
8. Ingrid Lycke Ellingsen 301 stemmer
9. Hans Olav Kongsvik 300 stemmer
10. Bodil Johannessen 298 stemmer
11. Godwin Brown Narnor 294 stemmer