Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

JA-prisen 2018

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Fjell kirkes frivillighetspris skal deles ut 15.november. Hvem synes du fortjener prisen?

 

Fjell kirke har 70 frivillige som stiller opp med ulike oppgaver i menighetens regi. Noen har bidratt i en årrekke, andre har blitt med som frivillige det siste året. JA-prisen skal gis til en person eller gruppe som bidrar til det gode miljøet i Fjell kirke – som er lett å be, stiller opp trofast og som inspirerer andre.

Hvem synes du fortjener prisen?

 

Formålet med prisen er å anerkjenne og oppmuntre alle som gjør en frivillig

innsats for Fjell kirke, og å forsterke JA-kulturen som kjennetegner Fjell

menighet.

 

Forslag med begrunnelse og navn på forslagsstiller må leveres innen

1.november, enten i forslagskassa i peisestua i Fjell kirke eller på e-post til

komiteen v/ Egil Fladmark: egsveifl@online.no

 

Prisen deles ut på frivillighetsfesten i Fjell kirke den 15. november. 

 

Tidligere JA-prisvinnere:

2014: Bodil Johannessen og Åse Harket

2015: Per Roar Ekeland

2016: Eilin Ekeland

2017: Egil Fladmark