Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell
 

Konfirmantopplegg 2016-17

Tips en venn Info Skriv ut 


Konfirmasjonsdag 2017
Fjell kirke: søndag 10. september
Strømsø kirke: søndag 17. september (evt lørdag 16. sept)
Vanlig praksis er at Fjell har konfirmasjon 2. søndag i september og Strømsø 3. søndag.

Informasjonsmøte
Informasjonsmøte om neste års konfirmasjon og konfirmasjonsopplegg (2017-kullet) blir tirsdag 14. juni (2016) kl 1800 i Strømsø menighetshus (Knoffs gate 2 - på andre siden av gaten for Strømsø kirke).

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om a velsigne og styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

Samarbeid
Menighetene på sørsiden av elven (Strømsø, Fjell, Tangen, Strømsgodset) har et samarbeid om konfirmantopplegget og undervisningen. Konfirmantene tilhører hver sine menigheter og kirke de skal konfirmeres i, men en del av opplegget går litt på tvers.

Konfirmanttid
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsma l. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

Undervisningssamlinger
En gang i måneden blir det konfirmantsamling med undervisning etter skoletid i Strømsø menighetshus og kirke. Da er konfirmantene fra Strømsø, Fjell og Tangen sammen.

7,7 samlinger
En gang i måneden på i vårsemesteret (som regel 14 dager etter undervisningssamlingene) er konfirmantene med på en aktivitet på noe vi kaller 7,7. 2016-kullet har kunnet velge blant sang, band, teknikk (lyd/lys/live video), media, globalgruppe (jobbe bla m rettferdighet i verden), sporty-gruppe og speidergruppe. Sannsynligvis blir det noe av det samme for de som skal konfirmeres i 2017. Her vil konfirmantene få ønske seg gruppe. Det hele vil avsluttes med en "konfirmantfestival" 2. helgen i juni med en forestilling/gudstjeneste som tilsvarer samtalegudstjenesten man hadde tidligere.

Gjennom 7,7 blir også konfirmantene medlem av KFUK/M i konfirmantåret. Gi beskjed dersom det skulle være et problem. For oss betyr det at vi får tilgang til en del ressurser, hjelp og støtte gjennom KFUK/M som gjør konfirmantåret bedre. Dersom de ikke blir med videre på aktiviteter knyttet til KFUK/M etter konfirmantåret, blir de automatisk utmeldt.

Leir
Strømsø, Fjell og Tangen drar på Sommerleir sammen. Vi ser oss om etter et nytt leirsted for 2017 siden det stedet vi har vært hittil (Uvdal) blir for smått for oss. Enten blir vi å dra på Spekter-festivalen (KFUK/M) som har en konfirmantdel, eller så lager vi vår egen leir (som vi har mest lyst til). Leiren kommer til å være i en av de to første ukene i sommerferien.  Dersom det av en eller annen grunn blir vanskelig for noen å delta på sommerleir, gi oss beskjed i god til, så vi kan se om vi kan ordne et alternativt opplegg.

De siste årene har vi også fått lov til å være med Strømsgodset på kick-off-helg til Gulsrud leirsted i januar/februar. I 2017 blir det 27.-29. januar.

Konfirmanter med særskilte behov
Hvis det skal være behov for tilpasset undervisning, er det bare å ta kontakt. Noen ganger går det fint å finne tilpassede løsninger i den vanlige undervisningen og andre ganger har vi egne samlinger, eks hvor ungdommer som går på Frydenhaug skole kan være sammen på tvers av menighetsgrenser.

Gudstjenester
I løpet av konfirmanttiden skal konfirmantene være med på et 8 gudstjenester. Noen er obligatoriske: Presentasjon, Lysmesse, ungdomsgudstjeneste(r), samtalegudstjeneste, konfirmasjon. I tillegg er det to gudstjenester hvor konfirmantene er med og hjelper til (i kirken de hører til). Vanligvis er det da en eller to gudstjenester igjen som de kan velge selv når (og hvor) de går på.

Hver gang konfirmantene er på en gudstjeneste fyller de ut et gudstjenesteskjema hvor de får underskrift fra presten og som de tar vare på til konfirmantåret er ferdig. Da har de både bevis og oversikt på sine gudstjenestebesøk.

Annet
I tillegg skal konfirmantene lære noe utenat (bla Fadervår, trosbekjennelsen og de 10 bud), og vi skal ha konfirmantsamtaler i starten og slutten av konfirmantåret.

Påmelding
Send gjerne først en melding på epost hvis dere er interessert i konfirmasjon. Da kan vi evt følge opp hvis det skulle bli tull med påmeldingen.

Selve påmeldingen skjer på denne siden internett: https://minkirkeside.no/Drammen
Foreldre logger seg på siden med mobilnummer og får tilsendt en innloggingskode på sms. Dere har også mulighet til å gjøre endringer i ettertid, f. eks. registrere tilleggsopplysninger.

Det er viktig å fylle ut så korrekt og utfyllende så mulig. Vær særlig nøye slik at personnummeret blir riktig: Er man født 20. januar i 2002, skal de 6 første sifrene være 200102. Så kommer de 5 siste sifrene i personnummeret som ikke er knyttet til datoen.

Vårt system har link til folkeregisteret og dersom personnummeret blir feil, fører det bare til ekstraarbeid og tid på søk i folkeregisterets databaser.

Send gjerne en epost med bilde av konfirmanten eller gjerne hele familien, så kan vi begynne å lære oss navn og ansikter. &:

Påmeldingsfrist er 15. juni, men meld gjerne på før.

Pris
Grunnprisen for konfirmantåret er kr 1000,- med betalingsfrist 15. oktober.
Prisen på leiren er litt avhengig av hvor vi drar. I 2015 var det 2345,- + bussreise. Leiren betales over nyttår i 2017. Betalingsfrist er ikke satt ennå.

Betal inn til konto 2220.14.83631 (Strømsø menighet). NB: Merk betalingen med konfirmantavgift og navnet på konfirmanten. 

Prisen ligger om lag på den nivået det har vært de siste årene. Vi ønsker ikke at penger skal avgjøre om noen velger konfirmasjon eller ikke. Ta derfor kontakt dersom dere trenger prisreduksjon eller ønsker å dele opp betalingen.

Konfirmantkalender
Her er et riss av det som skjer i konfirmanttiden (med forbehold om endringer):

Mai/juni
 Informasjonsmøte


Juni:
- 15: Påmeldingsfrist
November
- Kick-off konfirmantlørdag i Fjell kirke.
- Konfirmantpresentasjon (gudstjeneste) i Fjell og Strømsø
- Første undervisningssamling i Strømsø (for Fjell/Strømsø/Tangen)
Desember
- Lysmesse (gudstjeneste) i Strømsø kirke

2016
Januar-juni
- En undervisningssamling i måneden
- En aktivitetssamling i måneden
- Ekstra konfirmantdager for de som ikke kan være med på sommerleir. 
- Tilbud om å være med på Strømsgodset kick-off konfirmantleir
Februar
- Nattcup i Drammenshallen (fotball, håndball, volleyball)
Mars
- Fasteaksjon. Bøsseaksjon i samarbeid med Kirkens Nødhjelp inkludert en forberedelsesdag i Tangen.
April
- Påskevandring
Juni
- Konfirmantfestival en helg i Drammen (sove hjemme)
- Sommerleir
August-september
- Siste innspurt
- Konfirmasjon
- Reunion
- Tilbud om lederkurs / andre kurs/aktiviteter

Ikke døpt?
Alle som ønsker det, kan delta i konfirmasjonstiden, men den som vil konfirmeres må være døpt. Er du ikke døpt, kan du døpes i løpet av konfirmasjonstiden. Gjør oss oppmerksom på det så tidlig som mulig. Den som døpes har en dåpssamtale med presten, og selve dåpen skjer i en gudstjeneste. Dåp av ungdommer i konfirmanttiden er vanlig.

Mer
Hvis du vil lese mer om det å være konfirmant i Den norske kirke generelt, ta et besøk på www.konfirmant.no.

Har du spørsmål ta kontakt med kateket Runar Reknes på tlf: 415 70 216 eller på epost.

Sist oppdatert: 18.05.2016
Skrevet av: Runar Reknes