Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

JA-prisen 2018

Dato: 01.10.2018

Fjell kirkes frivillighetspris skal deles ut 15.november. Hvem synes du fortjener prisen?

image

 

Fjell kirke har 70 frivillige som stiller opp med ulike oppgaver i menighetens regi. Noen har bidratt i en årrekke, andre har blitt med som frivillige det siste året. JA-prisen skal gis til en person eller gruppe som bidrar til det gode miljøet i Fjell kirke – som er lett å be, stiller opp trofast og som inspirerer andre.

Hvem synes du fortjener prisen?

 

Formålet med prisen er å anerkjenne og oppmuntre alle som gjør en frivillig

innsats for Fjell kirke, og å forsterke JA-kulturen som kjennetegner Fjell

menighet.

 

Forslag med begrunnelse og navn på forslagsstiller må leveres innen

1.november, enten i forslagskassa i peisestua i Fjell kirke eller på e-post til

komiteen v/ Egil Fladmark: egsveifl@online.no

 

Prisen deles ut på frivillighetsfesten i Fjell kirke den 15. november. 

 

Tidligere JA-prisvinnere:

2014: Bodil Johannessen og Åse Harket

2015: Per Roar Ekeland

2016: Eilin Ekeland

2017: Egil Fladmark