Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Sognebud

Hvis det er vanskelig å komme seg til kirke av ulike årsaker, kan presten komme ut i hjemmene til folk. I særlig grad gjelder det mennesker som er for syke og svake til å komme seg ut mer. Da er det mulig å gjøre en avtale med presten som kommer og holder en liten gudstjeneste for den syke.

Gudstjenesten er en svært enkel liturgi med nattverden sentralt. Presten har med et lite sognebudssett med det som trenges for å gjennomføre nattverden.

Ta kontakt med presten for avtale!