Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Skriftemål

Skriftemålet er et viktig og godt redskap for troende mennesker. I Den norske kirke er det en ordning for personlig skriftemål og for offentlig skriftemål. Mange av kirkens medlemmer er ikke klar over dette, og det er dermed en ordning som er mindre i bruk enn hva den fortjener.

I det personlige skriftemålet lages en ramme hvor den som ønsker å skrifte får anledning til å snakke om det som ligger på sinn og samvittighet. Når den skriftende har skriftet, gir presten absolusjon med håndspåleggelse. Vi tror etter Guds ord og befaling at det vonde som har ligget på samvittigheten med dette er tilgitt. En kan med rett rygg og fri samvittighet få gå videre i livet.

Prestens taushetsplikt er absolutt. Det er en stor befrielse å gå til skrifte, og det anbefales på det varmeste!

Ta gjerne kontakt med presten for nærmere informasjon.