Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Gravferd/bisettelse

DSC04801

 

Fjell kirke har ingen egen kirkegård, og vi har ikke så mange bisettelser gjennom året. Seremonien blir planlagt og gjennomført i nært samarbeid mellom prest, organist og begravelsesbyrå. Mange velger å bruke Drammen krematorium til bisettelsen, men Fjell kirke er også et godt sted å være når en skal ta farvel med en kjær som har gått bort.

I så god tid som mulig før bisettelsen/begravelsen, tar presten kontakt med nærmeste pårørende for avtale om samtale. I samtalen kan de nærmeste få snakke sammen om sorgen og tapet. Samtalen blir også en bakgrunn for å skrive minnetale - og bli enige om seremonien ellers. Det er fint om de pårørende deltar med tekstlesing, lystenning og evt. også minnetalen.

Se mer informasjon om begravelse/bisettelse her..

Mange familier ønsker å ha et minnesamvær etter seremonien i kirken. Fjell kirke har gode lokaler som er velegnet for slike formål. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon. Vår utleiekontakt nås på kirkekontoret, telefon 32 98 91 11 - eller e-post: jhaugseth@drammen.kirken.no