Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Kirken gjennom livet

Dåp

Kirken er et møtested for mennesker og mellom mennesker og Gud. Gjennom gudstjenester og seremonier gir kirken hjelp til livstolkning og er en ramme for de store og viktige hendelser i et menneskeliv. Fjell kirke har et lyst, høyloftet og vakkert kirkerom som utgjør en god ramme for alle de ulike møtene som skjer gjennom året.

Fjell kirke tar i mot barn og voksne til dåp og vi har noen bryllup i året. Dåp og bryllup meldes til det felles kirkekontoret i Drammen på telefon 32 98 91 11. Noen føler at Fjell kirkes utforming som "moderne" arbeidskirke IKKE bidrar til samme høytid og følelse som en mer tradisjonelt utformet kirke. Heldigvis ser vi at de som velger å legge dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd til Fjell kirke, de opplever hvor fint kirkerommet vårt fungerer.

Konfirmasjon er en flott seremoni i kirken den andre søndagen i september. De som ønsker å konfirmere seg, melder dette til menigheten i slutten av 8. klasse på skolen. Opplegget starter i slutten av august og går gjennom hele året.