Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Menighetsbladets 30-årsarkiv

Menighetsblader - et tilbakeblikk

I forbindelse med Fjell kirkes 30-årsjubileum ønsker vi å gjøre gamle menighetsblader tilgjengelig for våre lesere. Gjennom året 2014 kommer vi til å legge ut de bladene vi har i vårt arkiv fra og med 1984.

Ved å klikke på linkene nedenfor, kan du åpne en elektronisk utgave av de aktuelle bladene. Send gjerne mail med kommentarer til post@fjellkirke.no. Det er kjempefint om våre lesere skulle ha tilgang på noen eksemplarer. Det er nemlig noen vi mangler. Ta i såfall kontakt med oss!

Forside 1984-02

 

Menighetsbladet ble gitt ut i samarbeid mellom Strømsø og Fjell og innholdet gjelder begge menighetene.

God lesning!

1984
Nr 2 1984 - Nr 3 1984 - Nr 4 1984 -

Nr 5 1984 - Nr 6 1984 - Nr 7 1984