Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Frivillige

 

Fjell kirkes frivillige var vinnere av Drammen kommunes frivillighetspris 2013! Gratulerer!

De frivilliges innsats er et bærende element i menighetsarbeidet. Vi er helt avhengige av at folk stiller opp og gjør en innsats for menigheten og dermed er med å skaper gode tilbud, og et godt miljø som mange har glede av.

Vil du bli frivillig i Fjell kirke? Vi har små og store oppgaver - og det finnes helt sikkert noe du kan trives med.

Ta kontakt med diakon Signe Myklebust signe@fjellkirke.no  Mobil: 480 75 166.


Vi har en årlig frivillighetsfesten for å feire de frivilliges innsats. Enkelte tilbud har også egne sommeravslutninger for frivillige.

Bevertningskomité
I 2011 har bevertningskomiteen tatt ansvaret for at vi hver søndag etter gudstjenestene har kunnet invitere til kaffe/te i kirkestua. Kirkekaffe/sosialt samvær hver søndag ser vi er viktig for mange. Alle har det ikke travelt. Det praktiske ansvaret for kirkekaffen går på omgang mellom flere. Folk er lett å spørre og mange hjelper til praktisk både før og etter kaffen. Etter kveldsgudstjenester har vi enkel kveldsmat. Bevertningskomiteen samarbeider med kulturkomiteen om fordeling av ansvar for kafeene etter kulturarrangementene.

TV-aksjonen
Bydelens TV-aksjonsinnsamling blir gjennomført fra Fjell kirke. Elisabeth Moe og Anita Helgerud Johansen har vært hovedansvarlige for gjennomføringen i en årrekke, sammen med flere andre frivillige. Rundt 80 bøssebærere deltar på innsamlingen.

Bydelssamarbeid
Fjell bydelsdag i juni er en årlig viktig møteplass i bydelen. Frivillige fra Fjell menighet stiller med vaffelstand.

Fjell nettverksgruppe er et viktig forum for informasjonsutveksling og nettverksbygging. Egil Fladmark (Fjell menighetsråd) og Signe Myklebust (diakon) representerer Fjell menighet.


Fjell bo og servicesenter
I tillegg til de faste andaktene arrangerer Fjell kirke også konserter med allsang på Fjell bo- og servicesenter. Dette er et hyggelig møtepunkt for både beboere, pårørende og andre i bydelen. Frivillige fra Fjell kirke bidrar også her.