Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Trening for kvinner

Fjell i bevegelse handler om sosial møteplass og aktivitet for kvinner. Siden vinteren 2011 har vi møttes ukentlig til aerobictrening i en hyggelig atmosfære.  

Aerobic-treningAbigail Gjerden

Sted: Fjell kirke (første etasje, inngang fra nedsiden), adr.: Solsvingen 90, 3034 Drammen.

Mandager kl. 19.00 - 20.00

Onsdager kl. 19.00 - 20.00

Dørene åpnes kl. 18.45.

Vi trener kondisjon og styrke til musikk, mens vi svetter og ler. Vi har dyktige instruktører!

Tilbudet er åpent for alle kvinner (aldersgrense 15 år)

Prøvetime er gratis. Drop inn: kr 40,- per gang. Kr 500,- per semester.

NB: Det er ikke trening i skoleferier. Siste trening før sommerferien er i månedsskiftet mai/juni.

 

Lurer du på noe? Kontakt diakon Signe Myklebust: Mobil 480 75 166. E-post: signe@fjellkirke.no

 

"Jeg har mindre vondt i kroppen. Jeg kjenner at jeg har blitt sterkere" 

(sitat deltager)

 

Svømming for kvinner

Eknesbadet i Nedre Eiker gir kurs i vanntilvenning og svømming. Vi i Fjell i bevegelse rekrutterer deltagere til dette, så ta kontakt om du er interessert! Kontakt diakon Signe Myklebust: Mobil 480 75 166. E-post: signe@fjellkirke.no

 

Mer om Fjell i bevegelse

I dag drives arbeidet av Fjell kirke, ved hjelp av muslimske kvinner i nærmiljøet. Drammen Frisklivssentral (tidl. Fysioteket) bidrar med rekruttering av deltagere til våre tilbud. Folkehelseavdelinga i Drammen kommune anser Fjell i bevegelse som et viktig helseforebyggende arbeid.

Fjell i bevegelse startet vinteren 2011 som et samarbeid mellom Fjell kirke, Fysioteket/Drammen kommune og Buskerud Pakistanske Kvinneforening. Målet var å lage en aktiv møteplass for kvinner, i tråd med kirkens visjon "Fjell kirke er en møteplass for alle". Diakon Signe Myklebust var initiativtaker og jobbet tett sammen med fysioterapeut Solveig Helene Midtvedt (Frisklivssentralen/Fjell 2020) og Shamsa Farman og Nazli Rukshana i Buskerud Pakistanske Kvinneforening. Prosjektet fikk oppstartstøtte fra Fjell 2020, og senere fra Buskerud Fylkeskommune, Helsedirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning som en del av en folkehelsesatsing.

Aerobic

Start vinteren 2011.  I mars 2012 startet vi med kveldstrening mandager, og økte dermed fra et til to ukentlige tilbud. I løpet av våren var det i gjennomsnitt 20 kvinner på hver trening, og hele 86 kvinner var innom tilbudet. 22 betalte semesteravgift, de andre deltok på drop in-basis. Etter sommerferien var deltagertallet lavere, spesielt på onsdager. Vi hadde ikke kapasitet til å drive med markedsføring, og instruktør på onsdagstreningen var ustabil pga skade/sykemelding. Formiddagstreningen ble derfor avsluttet. Men kveldstreningen holdt tand som et tilbud med god stemning og høy kvalitet. Fra og med vinteren 2014 var detkveldstrening både mandager og onsdager. Det er et godt miljø med deltagere i alderen 15 - 70 år! I tillegg til treningen hadde vi en bowling-kveld. Hvert semester siden oppstart har vi hatt en sosial semesteravslutning.

"Jeg har forandret levevaner etter at jeg begynte på trening. Jeg går tur mange dager i uka, enten alene eller sammen med venninner" (sitat deltager).


Turgruppe

I samarbeid med Drammen og Oplands Turistforening (DOT) startet vi i 2012 opp igjen en turgruppe for kvinner. DOT bidrog med oppstartstøtte for gruppen fra friluftssatsingen Aktiv i Friluft. Tre kvinner deltok på turlederkurs i april før turgruppen ble startet opp i mai. Det ble mange fine fredagsturer, både i Strømsåsen og andre steder i Drammen både på høsten og utover vinteren. Turgruppen drives nå av DNT Drammen og Omegn v/ Havva Cukurkaya. Hun nås på tlf. 463 805 35/ 32 25 51 40 og e-post havva@dntdrammen.no  Turgruppen møtes på torsdager kl 11. Oppmøtested er ved den gule kiosken på Fjell snuplass.

"Det er så fint at det finnes slike grupper" Før har jeg bare gått tur alene, rundt omkring på Fjell, for jeg tør ikke gå i skogen alene" (sitat deltager).

"Å være med i turgruppa og å bli kjent med dere, det betyr mer enn jeg kan beskrive med ord" (sitat deltager).  


Sykkelkurs

Både i 2012 og 2013 arrangerte vi nybegynnerkurs i sykling for kvinner. Kursene ble gjennomført over to dager i samarbeid med innleid instruktør. Vi fikk låne bysykler fra Drammen kommune, og brukte Levende Verksteds lokale til pause/trafikkundervisning. Flere kvinner lærte å sykle, og i ettertid har nye kurs blitt etterlyst fra flere hold. Ta kontakt hvis du er interessert!

"Jeg har barn som liker å sykle. Nå var det på tide å lære det selv!" (sitat deltager).

Skikurs

Vinteren 2013 gjennomførte vi et vellykket skikurs. 13 tøffe kvinner deltok på kurset som gikk over to fre, de aller fleste hadde ski på beina for første gang! Det ble mange knall og fall, men også mye mestring.

"Jeg har bodd 10 år i Drammen. Endelig fikk jeg sjansen til å gå på ski!" (sitat deltager).

DNT Drammen og Omegn v/ Havva Cukurkaya viderefører tilbudet med skikurs for nybegynnere (kvinner). Havva kan nås på tlf. 463 805 35/ 32 25 51 40 og e-post havva@dntdrammen.no

 


Presseoppslag:

"Sporty tiltak på Fjell" 16.mars 2016, Byavisa Drammen

"Har beveget Fjell i fire år" 18.mars 2015 Dagsavisen Fremtiden

”Får Fjell i bevegelse” DT, mars 2012.
”Felles feminin friluftsopplevelse” DT Drammen 6.juni 2012.
”Kvinnene tråkker til” DT Drammen 12.september 2012.

8.mai 2012 deltok Fjell i bevegelse med aerobic-opptrinn for de nærmere 1000 deltagerne på Helsekonferansen 2012 (arrangert av Helsedirektoratet/Helse- og omsorgsdepartementet).