Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
07.07.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
28.07.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
25.08.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
01.09.2019 19.00 Ionagudstjeneste Fjell kirke Fjell
08.09.2019 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Fjell kirke Fjell
15.09.2019 11.00 Gudstjeneste for små og store Fjell kirke Fjell
29.09.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
06.10.2019 19.00 Ionagudstjeneste Fjell kirke Fjell
13.10.2019 11.00 Gudstjeneste for små og store Fjell kirke Fjell
20.10.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
27.10.2019 11.00 Høymesse med allment skriftemål Fjell kirke Fjell
03.11.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
10.11.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
17.11.2019 11.00 Små og storegudstjeneste Fjell kirke Fjell
24.11.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
01.12.2019 11.00 Gudstjeneste for små og store Fjell kirke Fjell
08.12.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
15.12.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
22.12.2019 11.00 Adventsgudstjeneste med nattverd Fjell bo og servicesenter Fjell
23.12.2019 22.00 Gudstjeneste Fjell kirke Fjell
24.12.2019 15.00 Julaftengudstjeneste Fjell kirke Fjell
25.12.2019 11.00 Høytidsgudstjeneste Fjell kirke Fjell