Fjell menighet

Fjell menighet
Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post@fjellkirke.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 84569
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell
 

Fjell Menighetsråd

 
Fjell menighetsråd har som sin hovedoppgave "å vekke og nære" det kristelige liv i Fjell menighet. Menighetsrådets medlemmer sitter i 4 år. Det sittende menighetsrådet ble valgt inn september 2013.

Møteplan Tidl. møter Medlemmer  

 

Dag Dato Tid Tittel Sted Sakliste