Fjell menighet

Fjell menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen
Telefon: 32 98 91 00 
E-post: post.drammen@kirken.no 
Bankkonto: 2220.14.83666
Vipps: 126377
Org.nr: 976 989 686

Du er her: Fjell

Fjell Menighetsråd

Fjell menighetsråd har som sin hovedoppgave "å vekke og nære" det kristelige liv i Fjell menighet. Menighetsrådets medlemmer sitter i 4 år. Det sittende menighetsrådet ble valgt inn september 2015.

Møteplan Tidl. møter Medlemmer  

Medlemmer Rolle
Ekeland, Eilin Leder
Fladmark, Egil Svein Kulturkomite, vennskapsmenighet, lokalnettverk
Flaten, Ivar Sokneprest
Haugseth, Jørgen Sekretær i MR og repr i Drammen kirkelige fellesrå
Jensen, Anne Merete Medlem
Skille, Kirsten Juliane Medlem
Weberg, Annette Økonomiansvarlig


Varamedlemmer Rolle
Kongsvik, Hans Olav Varamedlem
Borge, Bjørnulf Varamedlem
Ellingsen, Ingrid Lycke Varamedlem
Narnor, Godwin Brown Varamedlem